Företaget

ATPower Svenska AB arbetar sedan 2007 med energideklaration och elkvalitetsfrågor. Vi har specialiserat oss på konsulterande verksamhet inom energi och elkraft för fastigheter. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom dessa områden.

ATPower Svenska AB har sitt säte i Mölnlycke och verkar i huvudsak inom Sverige. Våra kunder är både privata fastighetsägare och kommuner.

ATPowers grundare Anna Tjäder är utbildad civilingenjör och teknisk licenciat inom elkraft och håller på att slutföra en doktorsavhandling på Chalmers Tekniska Högskola inom “Störningar i Elnät”.

 

Bolaget alla anställda har fulla befogenheter att genomföra energideklaration på normal och kvalificerad nivå.
Kvalificerad nivå krävs för att utföra energideklarationer på byggnader med forcerad ventilation och luftkonditionering enligt Boverkets regler.

Mer information om ATPower:s tjänster