Energiberäkning för nya hus

När man bygger nytt hus idag skall man lämna in en energi- och effektberäkning för huset till kommunen. Beräkningen visar hur mycket energi huset beräknas förbruka baserat på aktuella byggnormer som skall följas.
För att kontrollera husets energiförbrukning skall en energideklaration upprättas för det nybyggda huset efter två år. Energideklarationen skall visa att huset uppfyller kraven och all energiförbrukning förutom hushållsel ingår i energideklarationen.

Vi hjälper Er med energi- och effektberäkningen vid nybyggnation samt energideklarationen av byggnaden!

Mer information om ATPower:s tjänster