Tryckprovning av nybyggda hus

Vi utför tryckprovning av nya hus enligt gällande standard. Ju tätare huset är desto mindre energi förbrukar det. Tryckprovningen görs lämpligast efter plastning och innan gipsning. Kontakta oss för mer information om tryckprovning.