Boverket skärper energikraven igen!

Under hösten kommer ytterligare skärpning av energikraven på nybyggda hus. för hus uppvärmda med fjärrvärme eller biobränslen. I klimatzon 3 (söder) kommer kraven för bostäder att skärpas från 110 kWh/kvm till 90 kWh /kvm. Detta ökar kraven på byggnadens skal. Med tryckprovning säkerställer man att huset är tätt och om man gör tryckprovning i ett tidigt skede kan man med hjälp av termografering (värmekamera) hitta läckorna i huset och åtgärda dessa i ett tidigt skede.