Nya regler för energideklaration från 1 Juli

Nya regler för energideklaration från 1 Juli, de stora förändringarna är:

  • Vid villaförsäljning skall energideklaration uppvisas i samband med annonseringen.
  • Krav på besiktning av alla hus
  • Ny redovisning av energiförbrukningen A-E (motsvarande elektronik/vitvaror märkning)

Alla större hus (över 500 kvm) skall ha en energideklaration  att visa för hyresgäst/allmänhet som vistas i lokalen

Kontrollen av utförda energideklarationer kommer framöver att hanteras av Boverket istället för kommunerna.