Nytt om energideklarationer 2014

Från och med 1 januari 2014 kommer energideklarationens sammanfattning att få en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum kommer att få en energiklass. Syftet är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå.

Den nya energiklassningen i deklarationerna har samma slags utformning som man kan se för energimärkning av olika typer av produkter som till exempel TV-apparater och kylskåp.

El och värmepump (EP)

Fjärrvärme, ved, olja mm (EP)

 A 0 – 27 kWh/m2, år 0 – 40 kWh/m2, år
 B 28 – 41 kWh/m2, år 41 – 60 kWh/m2, år
 C 42 – 55 kWh/m2, år 61 – 90 kWh/m2, år
 D 56 – 74 kWh/m2, år 91 – 121 kWh/m2, år
 E 75 – 99 kWh/m2, år 122 – 162 kWh/m2, år
 F 100 – 129 kWh/m2, år 163 – 211 kWh/m2, år
 G 130 -> kWh/m2, år 212 -> kWh/m2, år

En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Detta ger att det framförallt är nya hus som har konstruerats för att vara särskilt bra energimässigt som kan komma att hamna i energiklasserna A och B, alltså olika typer av lågenergibyggnader.

De flesta äldre byggnader kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G. Den vanligaste energiklassen för äldre byggnader förväntas bli klass E.

Exempel på nya energideklarations baksidan. 
edekl_2014