Energieffektivisering av värme- och luftkonditioneringssystem

Det finns stora möjligheter att göra energibesparingar i befintliga byggnader och system, utan att göra en total ombyggnad. Potentialen för energibesparing har undersökts i många studier och resultaten pekar åt samma håll: det är både möjligt och ekonomiskt lönsamt att åstadkomma över 20 procent energieffektivisering i befintlig bebyggelse.

ac_bild

Källa: Energimyndigheten