Energideklaration

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning.

Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi.

ATPower hjälper dig som fastighetsägare att genomföra energideklarationen. Tillsammans tar vi fram de uppgifter som behövs och efter analys av byggnadens energiprestanda ger vi er förslag som leder till kostnadseffektiva åtgärder för byggnaden, dessa förslag är frivilliga att genomföra dock brukar de resultera i kostnads och miljöbesparingar.

Vi utföra hela eller delar av arbetet med energideklarationen åt er enligt EG-direktivet och det nya lagkravet.

En sammanfattning av energideklarationen ska finnas tillgänglig för allmänheten så att de boende eller besökare till byggnaden kan ta del av resultatet. Skylten som skall sitta på en strategisk plats i byggnaden talar om hur mycket energi byggnaden förbrukar. Vilket skall leda till att vi alla blir mer energimedvetna med tiden. Alla byggnaders energiprestanda samt andra uppgifter om byggnaden matas in i Boverkets databas. Det arbete måste utföras av en certifierad energiexpert på ett av Swedac ackrediterat bolag.

Vilka byggnader skall energideklareras?

Byggnader med nyttjanderätt, det vill säga hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008 / 2009. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration.

Specialbyggnader över 1000 kvm, som t ex simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008 / 2009. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. I fastighetstaxeringslagen finns en lista över vilka byggnader som är specialbyggnader.

Byggnader som säljs ska energideklareras from 1 januari 2009. Villor som säljs efter det datumet berörs.

Nya byggnader ska energideklareras from 1 januari 2009. Om bygganmälan gjorts före 1 januari 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad.