Företaget

ATPower Svenska AB arbetar sedan 2007 med energideklaration och elkvalitetsfrågor. Vi har specialiserat oss på konsulterande verksamhet inom energi och elkraft för fastigheter. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom dessa områden.

ATPower Svenska AB har sitt säte i Mölnlycke och verkar i huvudsak inom Sverige. Våra kunder är både privata fastighetsägare och kommuner.

ATPowers grundare Anna Tjäder är utbildad civilingenjör och teknisk licenciat inom elkraft och har skrivit en doktorsavhandling på Chalmers Tekniska Högskola inom “Störningar i Elnät”.

Mer information om ATPower:s tjänster