BBR 22

Nya BBR 22 trädde i kraft 1 Mars 2015.

Energikraven i BBR 2015 skärpas genom en fjärde klimatzon och högre kravnivåer.

  • En ny klimatzon införs.
  • Kravnivåerna blir högre
  • Bostäder kategoriseras in i två nya grupper; småhus och flerbostadshus

 

Skärpning på ca 10 procent

För flerbostadshus och lokaler ökar energikraven generellt med cirka tio procent i alla klimatzoner. För småhus blir det inget ökat energikrav förutom i den nya klimatzonen som består av länen; Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland samt kommunerna; Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. Var det gäller installerad eleffekt föreslås inga ändringar. Tabellen nedan visar de nya kravnivåerna.

nyanivaer

 

Källa: Boverket