Nytt Lagkrav – Energikartläggning av stora företag

Företag ska senast den 29 januari 2016 (tidigare gällde senast den 5 december 2015) ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen samt hur man planerar att genomföra energikartläggningen.

Företag som omfattas av lagen uppfyller följande kriterier:

  • sysselsätter minst 250 personer och
  • har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller
  • en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR.

Företag ska rapportera uppgifter från själva energikartläggningen till Energimyndigheten. Denna rapportering ska ske senast under första kvartalet 2017.

Vi på ATPower Svenska AB kan hjälpa er i alla stegen för genomförandet av en komplett energikartläggning. Kontakta oss för offert.