Energiberäkning

En energiberäkning beskriver byggnadens förväntade energibehov.

I Boverkets byggregler, kapitel 9 Energihushållning, finns det krav på att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga energiförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

I samband bygglovet skall en energiberäkning presentera som uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler (BBR).

Vi använder oss av IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) som är ett simuleringsverktyg som tar byggnadens prestanda till en helt ny nivå. Vilket säkerställer lägsta möjliga energianvändning och bästa möjliga komfort.ida