Täthetsprovning

Vi på ATPower utför täthetsprovning av alla typer av byggnader enligt SS-EN 13829 standard, vi använder oss av ”Blower Door” tekniken, metoden mäter otätheter vid höga tryckskillnader (>50 Pa). Tillsammans med termograferingskamera kan man snabbt hitta eventuella läckage.

Varför täthetsprovning av hus?

 • Beställaren får ett kvitto på att huset är tätt.
 • Entreprenören får ett kvitto på att arbetet är rätt utfört.
 • Man kan säkerställa att energiförbrukningen kommer att motsvara energiberäkningarna.
 • Ventilation och värmesystemet kommer att fungera så som man önskar med ett hus som är rätt byggt och tätt.

 

Hur går en täthetsprovning till?

 • Tryckprovningen görs på invändigt plastat men inte gipsat hus.
 • Alla ventilationskanaler tätas.
 • En fläkt monteras i ytterdörren och huset sätts i under/övertryck.
 • Mätningen visar läckage per liter/m2.
 • Läckage kan hittas med termograferingskamera.
 • Åtgärder kan utföras innan huset färdigställts.
 • Vi rekommenderar att man göra en ytterligare täthetsprovning innan överlämning då huset är helt färdigt.
 • Tryckprovning kan också göras på befintliga hus för att hitta brister.

FragaOss2013_3